KALKULATOR DOBORU MATERIAŁÓW
- ogólna powierzchnia sufitu [ m2 ]
- moduł 600mm x 600mm
- moduł 625mm x 625mm
- moduł 1200mm x 600mm
- moduł 1200mm x 1200mm
Niniejsze wartości są jedynie szacunkowymi obliczeniami opartymi na uproszczonym schemacie. Przeliczenia nie uwzględniają występowania nieregularnych przestrzeni oraz strat materiałowych.

Sitaco Sp. z o.o., 30-644 Kraków, ul. Kamieńskiego 51; Zakład Produkcyjny, 53-234 Wrocław, ul. Grabiszyńska 235 B

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000157881, Kapitał zakładowy 1.050.000 zł, NIP 679-27-57-407, REGON 356706891, Rachunek Bankowy PLN: Bank Handlowy S.A. Warszawa 96 1030 1188 0000 0000 8034 0001, EUR: SWIFT CODE: CITIPLPX PL08 1030 1188 0000 0000 8508 6049

Ta strona wykorzystuje pliki typu "cookies". Identyfikują one Twoją przeglądarkę i usprawniają działanie strony. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików "cookies". Odrzucenie może spowodować, że nie wszystkie treści będą prawidłowo wyświetlane. Zamknij